UFND Kodlu Dersler Hakkında Duyuru

Bilim Kültürü bölümü dersleri altında yer almakta olan Kurumsal Temel Dersler (UFND), Sosyal Sorumluluk Dersi, Genel Seçmeli Dersler ve YÖK zorunlu dersleri hakkında 667 KHK kapsamında üniversitemize yerleşen öğrencilere yönelik olarak 20.10.2016 16:30’da Y110 dersliğinde bilgilendirme gerçekleştirilecektir.

Bilim Kültürü bölümü tarafından yürütülmekte olan bu dersler Açık ve Uzaktan Öğretim yöntemleriyle sunulmaktadır. Öğrencilerimiz derslere e.yasar.edu.tr öğrenme ortamından öğrencinin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenci işlerinin bilgileri bizimle paylaşılmasıyla erişebilmektedirler. Derslerin işleyişi ve değerlendirmesi hakkında bilgiler e.yasar.edu.tr öğrenme ortamında yer alan dersin sayfasında detaylı olarak verilmiştir. Öğrencilerimiz sisteme YASARID bilgileri ile giriş yaparak bunlara ulaşabilirler.
Dersle ilgili her türlü soru ve önerilerinizi bölüm başkanlığına (yasin.ozarslan@yasar.edu.tr), Y-Blok 4. Kat’ta yer alan Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezine  (http://au.yasar.edu.tr) ya da Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi Destek Ekibi (Dahili: 5077) kanalıyla iletebilirsiniz

Bilim Kültürü Bölüm Başkanlığı

 

 

 

BİLGİ NOTU:

Bilim Kültürü Bölümü tarafından 2016-2017 Güz Döneminde sunulacak dersler ve uygulama şekli hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır:

KURUMSAL TEMEL DERSLER (UFND):

Yaşar Üniversitesi ders programında temel beceriler kazandırmak üzere ‘Temel Dersler’ yer alır. UFND dersleri, tüm Fakülte Bölümleri ile Meslek Yüksekokulu Programları öğrencileri için ortak ve zorunludur.

2016-2017 Akademik Yılından itibaren,

 • Lisans programları için; 4 UFND dersi (ders grubu ayrımı olmaksızın) ve UFND 070 – Sosyal Sorumluluk Projesi dersi
 • Ön Lisans programları için; 2 UFND dersi (ders grubu ayrımı olmaksızın) ve UFND 070 – Sosyal Sorumluluk Projesi dersi

derslerinin alınması zorunludur.

Derslerin kredileri Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile kredilendirilir. Sosyal Sorumluluk dersi 1 diğer dersler 2 kredidir.

 

2016-2017 Güz Döneminde Açılan Kurumsal Temel Dersler (UFND):

 

UFND 10 A Davranış Bilimleri

UFND 10 B Anlam ve Gösterge Bilim

UFND 010 C Bilim Felsefesi ve Tarihi

UFND 010 D Teknoloji ve Toplum

UFND 010 E Felsefe – Mantık

UFND 010 F Teknoloji ve Girişimcilik

UFND 020 Araştırma Kültürü

UFND 030 Tasarım Kültürü

UFND 040 Estetik Kültürü

UFND 050 Etik Kültürü

UFND 060 Proje Kültürü

UFND 070 Sosyal Sorumluluk

UFND 010B Semiology and Semantics

UFND 010C History and Philosophy of Science

UFND 020 Research Culture

UFND 030 Design Culture

UFND 040 Aesthetic Culture

UFND 050 Ethic Culture

UFND 060 Project Culture

UFND 070 Social Responsibility

 

 • Öğrencilerimiz için her dönem aldıkları UFND dersi sayısı öğrencilerimizin bu dersteki başarısını doğrudan etkilemektedir.
 • UFND derslerinin sunumu ve sınavların gerçekleştirilmesi çevrimiçi olarak Yaşar Üniversitesi açık ve uzaktan öğrenme portalı (http://e.yasar.edu.tr) aracılığı ile yürütülmektir.
 • Çevrimiçi UFND derslerinin işleyişi yüz yüze derslerin işleyişinden farklıdır. UFND derslerinde konular modüller yardımıyla işlenir ve materyaller 7 gün 24 saat öğrencilerin erişimine açıktır.
 • Öğrenciler dersten not alabilmek için eYasar öğrenme portalı (http://e.yasar.edu.tr) dahilinde belirli etkinlikleri gerçekleştirmeli ve etkinliklerin tümü tamamladıktan sonra aktif olacak olan final sınavına katılmalıdır.
 • Etkinlikler öğrenme içeriklerinde yer alan “okuyalım” (kitap bölümlerini okuma), “izleyelim” (videolarını izleme) ve “pekiştirelim”den (öz değerlendirme sorularını yapmadan) oluşmaktadır. Final sınavı, tüm modüllere ait bu etkinlikleri eksiksiz tamamlandıktan sonra aktif olmaktadır.
 • Öğrencilerimizin Yaşar Üniversitesi Akademik Takviminde yer alan önlisans/lisans öğrencileri için “Derslerin Sona Ermesi” tarihine kadar tüm modüllere ait etkinlikleri tamamlamış ve final sınavını gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Bu bilgiler eYasar Öğrenme Portalı dahilindeki “Ders Tanıtım” larında geniş olarak yer almaktadır.
 • UFND derslerinde konular modüller yardımıyla işlenir ve materyaller 7 gün 24 saat öğrencilerin erişimine açıktır.
 • Diğer UFND derslerinden farklı olarak UFND 070 Sosyal Sorumluk ve UFND 010F Teknoloji ve Girişimcilik dersi belli tarihlerde ödev teslimleri olan uygulamalı derslerdir. Öğrencilerimizin bu derslerle ilgili olarak dersin tanımlarında yer alan tarihlere uygun olarak ödevlerini takip etmeleri gerekmektedir.

 

UFND 70 Sosyal Sorumluluk Dersi:

Sosyal Sorumluluk Dersi Yaşar Üniversitesi kurumsal bilim iddiasının unsurlarından bir diğeridir; bu iddianın, akademik ve idari kadrolarının, öğrencilerinin ve mezunlarının sahip olduğu “sosyal çevreye karşı sorumluluk hisseden kimlik değeri” olarak benimsenmesini öngören becerilerinin uygulama ağırlıklı bir derstir.

 

Ders çevrimiçi olarak e.yasar.edu.tr üzerinden Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü yürütücülüğünde uygulamalı olarak sunulmaktadır. Derste başarı durumu ara ve final değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı olarak verilecek puanlardan oluşacak geçme notu ile belirlenecektir. Dersin ara değerlendirmesi %40 ağırlığa sahip olup e.yasar.edu.tr üzerinden sunulan ders içeriklerinin tamamlanması sonucu alınacak puandır. Final değerlendirmesi %60 ağırlıkta olup sosyal sorumluluk kapsamında belirlenen projelerden birinde yer alarak ya da bir proje faaliyeti düzenleyerek sorumluluklarını yerine getirip raporlaması sonucu elde edilecek puandır.

 

Final kapsamında dersin katılımcıları bir sosyal sorumluluk projesi önerisinde bulunarak bununla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Proje önerisi geliştirme aşamasında Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörü tarafından STK işbirlikleri kapsamında dönemlik olarak belirlenen proje bilgilendirme sayfalarında yer alan bilgilerden öğrencilerimiz destek alabilmektedirler.

 

Proje ile ilgili olarak öğrencilerimiz bireysel ya da grup olarak çalışmaların tamamladıktan sonra ders içeriklerinde yer alan “Proje Final Raporu” şablonuna uygun olarak faaliyetlerini raporlamaları, ilgili kurumdan alınan katılım belgesi ve etkinlikten fotoğraflar ile sisteme belirtilen son gönderim tarihine kadar dosyalarını iletmeleri gerekmektedir. Dosyalar dersin koordinatörü tarafından incelendikten sonra başarı notu hesaplanarak öğrencilere iletilmektedir.

 

YÖK ZORUNLU DERSLERİ:

Bilim Kültürü bölümü ders müfredatında yer alan “Türk Dili” ve “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersleri, üniversiteye kayıtlı tüm öğrenciler için, YÖK tarafından konulan zorunlu derslerdir. Ana dili Türkçe olan öğrenciler için, eYaşar Öğrenme Portal’ı (http://e.yasar.edu.tr) aracılığı ile yürütülmektir.

 

2015-2016 Güz Döneminde Açılan YÖK Zorunlu Dersler:

 • TURK 011 Türk Dili 1
 • TURK 012 Türk Dili 2
 • HIST 011 Atatürk İlke ve İnkılapları 1
 • HIST 012 Atatürk İlke ve İnkılapları 2

Uluslararası öğrencilerimiz için bu dersler yüz yüze verilmeye devam etmektedir. Bu kapsamda 2017-2017 Güz Döneminde Uluslararası öğrenciler için açılan YÖK Zorunlu Derslerin saatleri ve sınıfları şu şekildedir:

 • TURK 021 Turkish I: Tuesday 08:30-10:20 Room: C 003
 • HIST 021 Ataturk Principles and History of Turkish Revolution I: Tuesday 14:30-16:20  Room: C 003

 

GENEL SEÇMELİ DERSLER:

Üniversite genel seçmeli olarak Bilim Kültürü bölümü tarafından aşağıdaki dersler verilmektedir;

 • TURK 030 Türk İşaret Dili (2 AKTS)
 • SCUL 201 Açık ve Uzaktan Öğrenme (3 AKTS)
 • SCUL 301 Educational Technology (3 AKTS)

SIKÇA SORULAN SORULAR:

 

Derse Kayıtlanma

Öğrencilerimiz, UFND derslerine ve YÖK zorunlu derslerine dönem başında üniversitenin belirleyeceği esaslara göre kayıt olmak veya kayıtlarını yenilemek zorundadır. Bu derslere Öğrenci Bilgi Sistemi (http://obs.yasar.edu.tr) aracılığı ile kayıt olunur.

 

Çevrimiçi UFND dersleri ve YÖK zorunlu dersleri Yaşar Üniversitesi açık ve uzaktan öğrenme portalı (http://e.yasar.edu.tr) aracılığı ile yürütülür. Öğrenciler bu portala bilgi işlemden alınan YASARID’lerini kullanarak girebilir.

 

Derslere Ne Zaman Erişilir?

Çevrimiçi UFND dersleri ve YÖK zorunlu dersleri “Ders Ekleme ve Bırakma” sonrası, Yaşar Üniversitesi açık ve uzaktan öğrenme portalı’nda (http://e.yasar.edu.tr) erişilebilir olmaktadır.

 

Nasıl Başlamalıyım?

Çevrimiçi UFND ve YÖK zorunlu dersleri ve sınavları  Yaşar Üniversitesi açık ve uzaktan öğrenme portalı  (http://e.yasar.edu.tr)  aracılığı ile sunulmaktadır.

 

Bu portalda öğrencilerimizin ilk olarak “Sistem Kullanım Kılavuzu” nu okumaları gerekmektedir. Bu kılavuzda sisteme nasıl girileceği, sistemi kullanarak derslerin nasıl alacağı anlatılmaktadır.

Çevrimiçi derslerinin işleyişi yüz yüze derslerin işleyişinden farklıdır. Portala YASARID ile giriş yaptıktan sonra, derslerinin işleyişi, sınav tarihleri ve ders hakkındaki tüm bilgiler için öncelikle “Ders Tanıtımı ” başlığını okunmalıdır. Burada nasıl not alınacağı, ders içerikleri, etkinlik ve final sınavı için son tarihler yer almaktadır.

 

Destek

eYaşar Öğrenme Portal’ı (http://e.yasar.edu.tr), Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (http://au.yasar.edu.tr) tarafından yönetilmektedir.

 

Derslerin içeriği, sistem kullanımı ve eYaşar Öğrenme Ortamı ( http://e.yasar.edu.tr ), konusunda destek için öğrecilerimiz Yeni Bina 4. Kat’ta yer alan Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi yada eYaşar Öğrenme Portalı (http://e.yasar.edu.tr) üzerinden “Çevrimiçi Destek”e başvurabilir.