Lojistik Programı öğrencilerimize, yerel ve uluslararası şirketlerde çalışmakta olan değerli uzmanlar ve alanında isim yapmış akademisyenlerle hazırlanmış müfredatın getirdiği teknik ve bilgi teknolojileri bilgisinin yanı sıra staj ve “uygulamalı ders” kapsamında üniversitenin belirlediği sektörünün öncü şirketlerinde çalışma imkanını sunmaktadır.

Yaşar Üniversitesi’nin imkan sağladığı seçmeli ders sistemi ve Lojistik Programı’nın sunduğu çok sayıdaki teknik ve sosyal içerikli seçmeli ders ile öğrenciye, kariyer hedefi ve ilgi alanına göre ders seçme olanağı tanımıştır. Küreselleşen dünyada, yeni pazarlama anlayışının daha da önemli hale getirdiği lojistik programında dil eğitimine ayrı bir önem verilmektedir. Öğrencilerimiz, Mesleki İngilizce ve  ikinci yabancı dil dersi olarak Almanca, Fransızca ve Rusça gibi dersleri seçme imkanına sahiptir.

Lojistik Programı ve Uluslararası Lojistik Programı öğrencilerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Lojistik Topluluğu etkinlikleri, öğrencilerin organizasyon kültürü ve iş deneyimi elde etmelerine, tüm sektörlerden ve akademik çevreden öncü uzmanlarla ortak çalışmalar yapmalarına imkan sağlamaktadır.

İş Olanakları: Uluslararası lojistik, uluslararası ticaret, tedarik zincir yönetimi, ilişkin bilgi teknolojileri, deniz, su, hava, kara ve çoklu system taşıma modları konularında teknik bilgi ve deneyim sahibi olması, yüksek iletişim becerileri ve sosyal sorumluluk bilinci taşıması hedeflenen öğrencilerin, şu yerlerde çalışma olanağı bulunmaktadır: Üretim hammadde ve malzeme planlama ve maliyet analizi, iç satın alma, ithalat, satın alma maliyet analizi ve yönetimi, depolama ve ambar, paketleme-yükleme-sevkiyat yönetimi ve planlaması, iç satış operasyon, ihracat operasyon, bayii ilişkileri yönetimi, tedarikçi ilişkileri yönetimi, nakliye ve dağıtım planlama ve kontrol, uluslararası deniz, hava ve kara lojistik şirketleri, forwarder aracı şirketler, ve bir şirketteki tüm lojistik faaliyetlerinin pazarlama, satış, üretim, finans ve bilgi teknolojileri olmak üzere tüm diğer birimlerle koordinasyonunu gerektiren her türlü aktivite.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler

İşletme
Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi